Работим за привличането на големи инвеститори в България. Това ще подобри живота на всички!

Match Frame Studio Ltd

март 11, 2021

В новия епизод на поредицата „Лицата на бизнеса“ представяме Костадин Сирлещов – Управляващ съдружник в „CMS – Sofia“, която е най-голямата адвокатска кантора в Европа и шеста в света. Вярваме, че интервюто ще преобърне представата ви за ролята на адвоката в обществото ни.