Откриване на Mega Mall

Match Frame Studio Ltd

януари 4, 2015

Дните от 9-ти до 12-ти септември 2014г. бяха посветени на откриването на Mega Mall в София.