BPD – когато отношението е лично!

Match Frame Studio Ltd

май 4, 2020

Тук представяме корпоративното видео, което реализирахме за българската компания БПД.

Публикуваме отзива на Ивета Пандова, търговски мениджър на корпорацията:

С настоящето писмо изразявам нашата признателност и искрена благодарност към екипа на Match Frame Studio за изключително ползотворното сътрудничество, свързано с организацията, провеждането и реализацията на няколко корпоративни видеа за фирма „Бългериън Пропърти Девелъпмънтс“ ООД (БПД).

От опита ни в работата с екипа бих искала да отлича професионализма и пълното покриване на високите ни изисквания, които имахме по отношение на изпълнението на корпоративното видео представяне на БПД. Match Frame Studio притежават висока ефективност, коректност и отговорност, които проявиха при изпълнение на всички поети ангажименти. Изключително сме благодарни за креативността и енергията по време на целия работен процес. Уверена съм, че партньорството ни ще се превърне в традиция.“

Благодарим за доверието!